Зміст

Школа молодого вчителя

Слайд1

     Ф аховий

      О собистісний

      Р іст

      У чительської

      М олоді

Удосконалення педагогічної майстерності — це передусім
самоосвіта, особисті зусилля, спрямовані на підвищення власної
культури праці і, насамперед, культури мислення.

В. Сухомлинський

Навчально-методичний центр професійної  майстерності «Педагогічний ЕВЕРЕСТ», до якого належить група “ФОРУМ”

План роботи Школи молодого вчителя

дистанційне
спс
наш ютуб
Join Us Facebook