Зміст

Педагогічні ради

Слайд1

Тематика педагогічних рад на 2023/2024 н.р.

Педрада №1

Відповідно до річного плану роботи  30 серпня 2023 року відбулося засідання педагогічної ради, на  якому було розглянуто та обговорено  наступні питання:

Порядок денний:

 1. Про обрання секретаря педагогічної ради.
 2. Про результати стану навчально-виховної роботи у 2022/2023 навчальному році та завдання на новий 2023/2024 навчальний рік. (доповідач Корнєва А.О., директор, співдоповідачі, заступники директора,  Особова Т.В., Грешнікова Н.М.).

3.Про створення в закладі освіти безпечного освітнього середовища в умовах воєнного стану. (доповідач Корнєва А.О., директор).

 1. Про визначення форми організації освітнього процесу в 2023/2024 навчальному році.
 2. Про схвалення режиму роботи закладу; розкладу дзвінків; розкладу навчальних занять в 1-4 та 5-9 класах.
 3. 6. Про подолання освітніх втрат, викликаних особливостями організації освітнього процесу в 2020-2023 роках в закладі освіти в 2023/2024 навчальному році.

7.Про схвалення освітньої програми закладу.

 1. Про погодження річного плану роботи закладу на 2023/2024 навчальний рік та нормативно-правове забезпечення.

9.Про затвердження навчального плану закладу на 2023/2024 навчальний рік.

 1. Про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку.
 2. Про впровадження Державного стандарту базової середньої освіти в 6 класі Нової української школи.
 3. Про визначення адаптаційного періоду учнів 5 класу Нової української школи та оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти.
 4. Про зарахування курсів підвищення кваліфікації учителям закладу.
 5. Про атестацію учителів у 2023/2024 навчальному році за новим Положенням про атестацію.
 6. Про комплексні заходи з безпеки життєдіяльності та ОП на 2023/2024 навчальний рік.
 7. Про План заходів КГ № 42 на 2022/2023 н. р. щодо профілактики правопорушень серед дітей.
 8. Про запобігання та протидія булінгу у закладі.
 9. Про організацію та проведення навчальних екскурсій та навчальної практики у 2023/2024 навчальному році.
 10. Про схвалення Положення про академічну доброчесність.

Педрада №2

Порядок денний:

1.Про виконання рішень попередньої педради.

 1. Розвиток професійної компетентності вчителя  у контексті реалізації нових Державних стандартів і використання інноваційних освітніх технологій  (STEM-освіти).
 2. Індивідуальна форма навчання (сімейна) у закладі освіти як спосіб організації навчальної діяльності, що здійснюється для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

4.Стан викладання  мистецтва

Педрада №4 від 08.01.2024

Прогнозувальна, підсумкова

Форма проведення: педрада- круглий стіл

Порядок денний:

1.Про виконання рішень попередньої педради.

 1. Про результати організації освітнього процесу в І семестрі 2023/2024 н. р. за допомогою технологій дистанційного навчання: виконання навчальних програм та рівень навчальних досягнень учнів 1-9 класів за І семестр 2023/2024 н. р.
 2. Про роботу з обдарованими здобувачами освіти у І семестрі за допомогою технологій дистанційного навчання.
 3. Про результати виховної діяльності у І семестрі за допомогою технологій дистанційного навчання; формування патріотичних та громадянських якостей, морально-етичних принципів особистості в умовах сучасної школи.

5.Про роботу гімназійної бібліотеки у І семестрі за допомогою технологій дистанційного навчання.

 1. Про організацію освітнього процесу у ІІ семестрі 2023/2024 навчального року: дистанційне навчання, офлайн уроки-консультації, індивідуальні та групові онлайн-консультації.
 2. Безпечне освітнє середовище та ментальне здоров’я учасників освітнього процесу як пріоритети освіти майбутнього.
 3.  Про погодження списку учнів 9-х класів для вручення свідоцтв з відзнакою.
 4. Про затвердження орієнтовного плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на 2024 рік.

ПЕДРАДА №7 від 29.03.2024

Презентаційна, аналітична

Форма проведення: педрада- фестиваль

Порядок денний:

1.Про виконання рішень попередньої педради.

2.Фестиваль «Професійна компетентність вчителя  у контексті реалізації нових Державних стандартів і використання інноваційних освітніх технологій  (STEM-освіти, освітніх проектів) (звіт учителів, які атестуються у 2024 році).

3.Про формування безпечного освітнього простору, запобігання булінгу в Новій українській школі.

4.Про зміну форми навчання.

5.Про визнання/невизнання документів про підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу, отриманих ними поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою.

6.Стан викладання і рівня знань, умінь та навичок учнів 1-4-х класів.

Тематика педагогічних рад на 2022/2023 н.р.

ПЕДРАДА №1

         Відповідно до річного плану роботи  30 серпня 2022 року відбулося засідання педагогічної ради, на  якому було розглянуто та обговорено  наступні питання:

 1. Про результати стану навчально-виховної роботи у 2021/2022 навчальному році та завдання на новий 2022/2023 навчальний рік.
 2. Пріоритетні напрямки діяльності школи в новому навчальному році та в роботі над  науково-методичною проблемою «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи»  (ІІІ підсумковий етап).
 3. Про схвалення освітньої програми закладу.
 4. Про погодження річного плану роботи закладу на 2022/2023 навчальний рік та нормативно-правове забезпечення.
 5. Про затвердження навчального плану школи на 2022/2023 н. р.
 6. Про затвердження режиму роботи закладу.
 7. Про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку.
 8. Про педагогічні особливості навчання в 5-х класах Нової української школи.
 9. Про оцінювання навчальних досягнень учнів 1-5 класів НУШ
 10. Про зарахування курсів підвищення кваліфікації учителям школи.
 11. Про атестацію учителів у 2022/2023н.р.
 12. Про комплексні заходи з безпеки життєдіяльності та ОП на 2022/2023 н. р.
 13. Про План заходів КГ № 42 на 2022/2023 н. р. щодо профілактики правопорушень серед дітей.
 14. Про організацію та проведення навчальних екскурсій та навчальної практики у 2022/2023 навчальному році.

ПЕДРАДА №4 від 30 березня 2023 року

Весна… У дітей канікули, відпочинок, цікаві подорожі та зустрічі. А у вчителів продовжується кропітка робота. Не дивлячись на те, що день теплого Олекси був не сонячним, а морозним, на нашому засіданні педагогічної ради було тепло від усмішок та гарячих сердець.
Девізом нашої педагогічної ради ми взяли слова А. Дістервега: «Найважливішим явищем в школі і повчальним предметом, найкращим прикладом для учня є сам учитель».
Обговорили питання іміджу закладу та формування позитивного іміджу сучасного педагога. Підвели підсумки атестації 2023 року.
Познайомилися із сучасними можливостями інтернет-сервісів для викладання навчальних предметів, які використовують наші вчителі.
Підсумком була команда гра (складання пазлів) «Моя гімназія», за допомогою платформи Classtime.

Педрада №9 від 31 травня 2023 року

 

ТЕМАТИКА ПЕДАГОГІЧНИХ РАД НА  2021-2022 н.р.

дистанційне
спс
наш ютуб
Join Us Facebook